• ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa
  • Dziekanat (+48) 662-215-628
  • Dział rekrutacji (+48) 668-326-740

Mazowiecka uczelnia medyczna

Dofinansowania Oraz Kredyty

Tutaj znajdziesz informacje odnośnie kredytów studenckich

Kredyty studenckie

Od stycznia studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok. Co jeszcze się zmienia?

Mniej regulacji i więcej ułatwień

– Deregulacja to słowo klucz w przypadku rozporządzenia w sprawie kredytów studenckich – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki. – To kontynuacja działań ministerstwa, które mają na celu odciążyć uczelnianą administrację. Wszystko zaczęło się od zmian wprowadzanych przez tzw. ustawę deregulacyjną w 2016 roku. Konstytucja dla Nauki to korzystne zjawisko rozszerza, teraz zaś, poprzez kolejne akty wykonawcze do ustawy, cały system upraszczamy w jeszcze większym stopniu – dodał.

–  Ułatwienia, które wprowadzamy, mają przede wszystkim pozwolić studentom i doktorantom skupić się na studiowaniu i prowadzeniu badań. Dzięki większej dostępności kredytów studenckich szansę na studiowanie czy pisanie rozprawy doktorskiej będzie miało więcej osób. To rozporządzenie ze wszech miar prostudenckie – stwierdził Piotr Müller, wiceminister odpowiedzialny za wdrażanie ustawy i sprawy związane ze studentami.

Przydatne informacje

Rozporządzenie prostudenckie, czyli wszystko o nowych kredytach (1.02.2019):

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rozporzadzenie-prostudenckie-czyli-wszystko-o-nowych-kredytach

Informacja o kredytach studenckich (doktoranckich) (28.01.2019):

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich