• ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa
  • Dziekanat (+48) 662-215-628
  • Dział rekrutacji (+48) 668-326-740

Mazowiecka uczelnia medyczna

Medycyna Osteopatyczna

Osteopatia

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323010.

Osteopatia jest nauką holistyczną, zajmującą się każdym aspektem ciała człowieka. Osteopata zajmuje się leczeniem dysfunkcji i schorzeń narządu ruchu wykorzystując techniki manualne, rozluźniające oraz stymulujące tkanki miękkie, nerwy oraz stawy a także wszystkie układy. Usuwa napięcia w obrębie tkanki łącznej, poprawia krążenie i oddychanie oraz przepływ informacji w układzie nerwowym, wzmacnia siły obronne organizmu i przyspiesza proces jego regeneracji.

Osteopata stosuje diagnostykę funkcjonalną, strukturalną oraz obrazową, prowadzi terapię osteopatyczną, wykonując zabiegi terapeutyczne, które są sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr. 93.6. ICD-9

Diagnostyka osteopatyczna bazuje na badaniu ruchomości tkanek jako wyznacznika ich stanu funkcjonalnego. Jakakolwiek niefizjologiczna zmiana zakresu i kierunku ruchu tkanki, a w dalszej konsekwencji zaburzenie jej prawidłowego napięcia, ukrwienia i kontroli neurologicznej, jest dla osteopatii oznaką jej dysfunkcji i wymaga leczenia. W procesie leczenia osteopatia wykorzystuje wyspecjalizowane techniki manualne w celu normalizacji ruchomości tkankowej. To, co wyróżnia osteopatię, to filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi. Innymi słowy, osteopatia nie leczy organizmu ale wspomaga jego samoleczenie.